ενοικιάζω


ενοικιάζω
[эникиазо] р. отдавть внабм.

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.

Смотреть что такое "ενοικιάζω" в других словарях:

  • ενοικιάζω — ενοικιάζω, ενοικίασα βλ. πίν. 35 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • ενοικιάζω — και νοικιάζω (Μ ἐνοικιάζω και νοικιάζω [ενοίκιον] 1. παρέχω ως ιδιοκτήτης κάτι με ενοίκιο, εκμισθώνω 2. παίρνω ως ενοικιαστής κάτι με ενοίκιο, μισθώνω 3. (για τα ενοικιαζόμενα) παρέχομαι, δίνομαι σε κάποιον με ενοίκιο …   Dictionary of Greek

  • νοικιάζω — ενοικιάζω. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἐνοικιάζω < ἐνοίκιον, με σίγηση τού αρκτικού ε ] …   Dictionary of Greek

  • αγωγιάζω — 1. δίνω, παρέχω υποζύγιο επ’ αμοιβή, μισθώνω 2. παίρνω ζώο με αγώγι, μισθώνω. [ΕΤΥΜΟΛ. < αρχ. ουσ. ἀγώγιον κατά το ενοικιάζω. ΠΑΡ. αγώγιασμα, αγωγιαστήριο] …   Dictionary of Greek

  • ενοικίαση — η [ενοικιάζω] εκμίσθωση (για ιδιοκτήτη) ή μίσθωση (για ενοικιαστή), νοίκιασμα …   Dictionary of Greek

  • ενοικίασμα — και νοίκιασμα (Μ ἐνοικίασμα και νοίκιασμα) [ενοικιάζω] ενοικίαση …   Dictionary of Greek

  • ενοικιασμός — ἐνοικιασμός, ο (Μ) [ενοικιάζω] ενοικίαση …   Dictionary of Greek

  • ενοικιαστής — ο (θηλ. ενοικιάστρια) αυτός που χρησιμοποιεί κάτι με ενοίκιο, ο μισθωτής, ο νοικάρης. [ΕΤΥΜΟΛ. < ενοικιάζω. Η λ. μαρτυρείται από το 1854 στον Χρ. Ρουσόπουλο] …   Dictionary of Greek

  • μετεκμισθώ — μετεκμισθῶ, όω (Μ) εκμισθώνω σε άλλον κάτι μισθωμένο, υπενοικιάζω. [ΕΤΥΜΟΛ. < μετ(α) * + ἐκ μισθῶ «ενοικιάζω»] …   Dictionary of Greek

  • πιάνω — ΝΜ 1. παίρνω κάτι με το χέρι και τό κρατώ, κρατώ, κατέχω, βαστώ (α. «να γιατρευτεί το χέρι μου, να πιάσω το σπαθί μου», δημ. τραγούδι β. «ὅταν τὴν πέρδικα ἰδεῑ, σκύπτει καὶ τὴν πιάνει», Διγ. Ακρ.) 2. μτφ. (για ασθένειες, ψυχικές καταστάσεις)… …   Dictionary of Greek